Andet år med solceller..

Så er år 2 med solceller på taget gået. Beregningen viste igen at normtallet på 6200 kWh blev oversteget, denne gang med 6897 kWh. Da vinteren samtidigt ikke var så hård som sidste år, er det samlede energiregnskab endog meget fint.

I parentes bemærket viser energiberegningen for huset som blev lavet ved indflytning et årligt forventet varmeforbrug på 4710 kWh, og det enda excl. et forventet forbrug på 1100 kWh til cirkulationspumper/ventilation. Det målte bimåler elforbrug i tabellen nedenfor er inkl. dette, så huset klarer sig i den grad bedre end ventet på dette punkt.

En lille opsummering…

Fra Til Sol Elforbrug El-diff Bimåler (varme+varmt vand+ventilation) Andet El
10-08-2011 10-08-2012 n/a 8598 n/a 4636 3962
10-08-2012 10-08-2013 7018 9282 2264 5381 3901
10-08-2013 10-08-2014 6897 7972 1075 4162 3810

Skriv et svar