Solindstrålning i Værløse

Som led i forberedelserne til solcelleanlæg kiggede jeg lidt omkring for at finde ud af hvor meget produktion man kunne forvente.

Her har EU en ret imponerende database med web-adgang til beregning.

Nedenfor ses en beregning baseret på det installerede anlæg. Den parameter jeg var mest i tvivl om var “system losses”. Hvis produktionen måned for måned viser sig højere er tabet her måske mindre end de 10%.

Som man kan se er den årlige beregnede produktion 6100kWh. Jeg lavede for sjov en beregning forudsat en ideel placering (direkte syd, 45 grader). Dette giver 7100 kWh, altså er der et forventet tab på 14% pga. placeringen.

Performance of Grid-connected PV

PVGIS estimates of solar electricity generation

Location: 55°47’0″ North, 12°22’15” East, Elevation: 46 m a.s.l.,

Solar radiation database used: PVGIS-classicNominal power of the PV system: 7.8 kW (crystalline silicon)
Estimated losses due to temperature: 6.8% (using local ambient temperature)
Estimated loss due to angular reflectance effects: 4.5%
Other losses (cables, inverter etc.): 10.0%
Combined PV system losses: 19.8%
Fixed system: inclination=9°, orientation=-80°
Month Ed Em Hd Hm
Jan 2.71 84.0 0.47 14.5
Feb 7.02 197 1.11 31.0
Mar 13.40 416 2.04 63.3
Apr 24.40 732 3.76 113
May 32.30 1000 5.11 158
Jun 31.80 955 5.12 154
Jul 32.10 995 5.20 161
Aug 25.70 796 4.16 129
Sep 16.90 506 2.69 80.6
Oct 8.99 279 1.44 44.6
Nov 3.94 118 0.67 20.0
Dec 1.81 56.2 0.33 10.4
Yearly average 16.8 511 2.68 81.6
Total for year 6130 980
Ed: Average daily electricity production from the given system (kWh)
Em: Average monthly electricity production from the given system (kWh)
Hd: Average daily sum of global irradiation per square meter received by the modules of the given system (kWh/m2)
Hm: Average sum of global irradiation per square meter received by the modules of the given system (kWh/m2)

Skriv et svar